CRM DLA DOSTAWCY USŁUG

Przykład wdrożenia i zastosowania kompleksowego rozwiązania z automatyzacją procesów pracy

 (sprzedaż, połączenie, obsługa klienta, zbieranie danych analitycznych i więcej).


 • FUNKCJONALNY 

  ✔ Organizacja sprzedaży 
  ✔ Księgowość i obsługa klienta
  ✔ Panel klienta
  ✔ Wymieniaj informacje z zewnętrznymi systemami informatycznymi 
  ✔ Raporty i analizy

PANEL
KLIENTA

Organizacja paneli osobistego, gdzie klient będzie składał zamówienia, otrzymywał rachunki i kontaktował się z pomocą techniczną

AUTOMATYCZNE WYSTAWIENIA PERIODYCZNYCH FAKTUR

Akceptuj płatności i automatycznie wysyłaj faktury do klientów, śledź status płatności

NARZĘDZIA

WSPARCIA

Organizacja usługi wsparcia przy przetwarzaniu żądań klientów

ZARZĄDZANIE ZDARZENIAMI

Śledzenie statusu klienta i etapowanie w zależności od wydarzenia

Zamknij wszystkie zadania za pomocą jednego rozwiązania
ORGANIZACJA PROCESU SPRZEDAŻY

Zorganizuj odbiór wniosków i zamówień ze wszystkich możliwych kanałów (strona internetowa, sieci społecznościowe i komunikatory, czaty, telefon) w jednym miejscu - CRM.

SYSTEM OBSŁUGI KLIENTA

CRM zapisuje wszystkie informacje o kliencie, w tym historię komunikacji, a to pozwoli ci dokonywać odsprzedaży i sprzedaży krzyżowej, korzystać z biuletynów, rozpoznawać klienta przez telefon i wiele więcej.

WYMIANA DANYCH MIĘDZY SYSTEMAMI IT

Automatyzacja świadczenia usług, zmiana ich statusu, na przykład integracja sprzętu z usługą w chmurze, to twoja przewaga konkurencyjna i lojalność klientów.

WYDANIE USŁUG I AKCEPTACJA PŁATNOŚCI

Wystaw fakturę klientowi podczas zamawiania i wystaw usługę automatycznie natychmiast po dokonaniu płatności. Aktywuj, zawieszaj lub anuluj usługę w zależności od statusu płatności.

PRZETWARZANIE ODWOŁAŃ

(ORGANIZACJA WSPARCIA TECHNICZNEGO)

Klient z twojego konta osobistego będzie mógł skontaktować się z pomocą techniczną, a wszystkie połączenia będą rejestrowane w CRM, aby stworzyć pełny obraz klienta.

RAPORTY I ANALITYKA

Konta są importowane do CRM z systemu rozliczeniowego w celu późniejszej analizy. Umożliwia to tworzenie raportów dotyczących menedżerów (aktywność, wyniki sprzedaży i obroty) według rodzaju usługi lub produktu.

BLOK 1

SPRZEDAŻ USŁUG

Klient wpada na określony lejek sprzedaży w zależności od tego, jak złożył zamówienie: za pośrednictwem strony internetowej, formularza zwrotnego, sklepu, sieci społecznościowych, poczty, telefonu itp.

PRZETWARZANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienie pochodziło z formularza na stronie - Lead jest generowany.

Przed wejściem do systemu fakturowania takie zamówienia muszą zostać przetworzone - lejek sprzedaży (na przykład złożone, złożone produkty, takie jak usługa budowania struktury chmury i inne zamówienia wymagające dyskusji). 

Zamówienie przechodzi przez indywidualnie skonfigurowany lejek sprzedaży, na przykład wezwanie do wyjaśnienia szczegółów - wezwanie do konfirmacji ze specjalistą technicznym - przygotowanie i wysłanie oferty handlowej - (wyjaśnienie zmiany zamówienia) - fakturowanie. 

Proces jest możliwie najbardziej zautomatyzowany dzięki wykorzystaniu automatyzacji. Zobacz jak to wygląda. 

WYDAWANIE USŁUG

Nowe zamówienie przez koszyk generuje deal w Bitrix24 (lub deal w Bitrix24 jest konwertowana z Leada i tworzy nowe zamówienie w fakturowaniu). 

Po zapłaceniu faktury usługa jest aktywowana. Jakie procesy będą towarzyszyć, decydujesz (na przykład powiadomienie e-mail, wdrożenie w chmurze, wysłanie wiadomości z danymi dostępowymi itp.). 

Etapy aktywacji i dostarczania usługi są realizowane za pomocą szablonów zadań lub w oparciu o proces biznesowy w Bitrix24. 

Integracja z systemami zewnętrznymi w celu automatyzacji świadczenia usług opiera się na możliwościach interface API Bitrix24. Za pośrednictwem interface API wszelkie informacje są pobierane na klienta lub zamówienie usługi zewnętrznej i odwrotnie. 

BLOK 2

OBSŁUGA KLIENTA

Wszystkie informacje o kliencie i zamówieniach znajdują się w Bitrix24, co oznacza, że możesz połączyć wszystkie funkcje CRM i, co najważniejsze, zautomatyzować system obsługi posprzedażnej.

Wiadomości wydarzeń

Wysyłaj mailingi na różne wydarzenia (promocje, oferty specjalne, gratulacje, powiadomienia itp.) Bezpośrednio z Bitrix24 na segmentowanej bazie klientów. Przeprowadzaj ankiety i ankiety wśród klientów. Wysyłaj masowe wiadomości e-mail, wiadomości SMS, wiadomości w komunikatorach internetowych.

 

Automatyczne akcje zdarzeń

Przeanalizuj klienta i jego aktywność (całkowity zysk, opłacenie faktur, grupę usług, odwołania) i przypisz automatyczne zdarzenia do zdarzeń. Na przykład opóźnienie w płatności faktury o więcej niż X dni rozpocznie się w ostatecznym dniu procesu wyjaśniania, naliczania odsetek lub usuwania usługi.

 

Integracja telefonii IP

Żadne połączenie z klientem nie zostanie pominięte. Podczas integracji z telefonią Bitrix24 rejestruje wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące, rozpoznaje połączenia od już znanych kontaktów (nawet przed rozpoczęciem rozmowy dowiesz się, kto dzwoni!) i zapisuje rozmowy na kartach klienta.

 

Proces przetwarzania odwołań klientów jest zorganizowany zgodnie z różnymi scenariuszami, biorąc pod uwagę grupę klienta, rodzaj usługi, charakter leczenia i inne kryteria. 
Dla każdego zdarzenia w systemie możesz skonfigurować akcję automatyczną lub cały proces biznesowy. 

BLOK 3

RAPORTY I ANALITYKA

Synchronizacja danych (faktur, płatności itp.) Między systemami umożliwia tworzenie kompletnych raportów na temat produktów i usług, wydajności menedżerów, a także wykonywanie prognoz obliczeniowych.

BLOK 4

CO JESZCZE WAŻNE?
panel klienta

Teraz kontakt z firmą klienta jest jeszcze łatwiejszy i wygodniejszy.
Klient może wyświetlać swoje zamówienia i dodawać nowe, otrzymywać faktury i śledzić ich status, tworzyć prośby o wsparcie i komunikować się ze specjalistami, przeglądać najnowsze wiadomości i otrzymywać wiadomości e-mail bezpośrednio z panela klienta.


Wystawienia faktury z Bitrix24

Menedżer może wystawić fakturę klientowi bezpośrednio z CRM, a on zostanie natychmiast wysłany na osobiste panel użytkownika.


Ocena klienta

Bitrix24 zachowuje całą historię interakcji z klientem, co pozwala na ocenę klientów w celu uproszczenia pracy menedżerów. Klienci dzielą się na grupy według różnych kryteriów: liczba wniosków o wsparcie, okres świadczenia usługi, kwota zapłaconych faktur itp.

Dość słów, pokaż mi, jak to działa! Pozostaw prośbę o prezentację produktu i oceń działanie rozwiązania w działaniu.

Okresowe
fakturowanie
Recepcja
płatnościPrzetwarzanie odwołania
na wsparcieOcena klienta

Automatyzacja sprzedaży

Marketing CRM


Czytaj też:

ZAINTERESOWANY ROZWIĄZANIEM?

MOŻEMY OMÓWIĆ TWÓJ PROJEKT! 

Doświadczenie ekspertów

PONAD 16 LAT NA RYNKU 


Wsparcie

24/7 

Złoty partner

BITRIX24